Kontenut tal-paġna

Politiki

 • Id-dwana u s-sigurtà

  L-inizjattivi tas-sigurtà relatati mad-dwana tal-UE jinkludu l-kunċett ta' Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO) u l-kooperazzjoni dwar is-sigurtà mal-pajjiżi mhux tal-UE.

 • Kontoll tal-fruntieri esterni

  L-UE tgħin lill-pajjiżi membri tagħha fis-salvataġġ fuq il-baħar u biex iżommu s-sigurtà mal-fruntieri esterni tal-Ewropa. L-aġenzija Frontex tikkoordina s-sorveljanza u l-analiżi tar-riskji.

 • L-industrija tas-sigurtà

  Il-Kummissjoni Ewropea tikkontribwixxi l-finanzjament u taħdem fuq l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta’ ċertifikazzjoni għat-teknoloġiji tas-sigurtà.

 • Schengen u l-fruntieri interni

  Iż-żona Schengen, li hi mingħajr fruntieri, tiggarantixxi l-moviment liberu lil aktar minn 400 miljun ċittadin tal-UE u viżitaturi fl-UE

 • Kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi

  Aġenziji bħall-Europol jassistu lill-forzi tal-pulizija fil-pajjiżi membri tal-UE b’azzjonijiet konġunti, skambju ta’ informazzjoni mtejjeb u kooperazzjoni operazzjonali.

 • Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu

  Il-koordinazzjoni tal-forzi nazzjonali kontra t-terroriżmu, il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u t-twettiq tar-riċerka tas-sigurtà u tal-ġestjoni ta’ kriżijiet kollha huma għanijiet tal-UE.

 • Appoġġ għas-sigurtà globali

  L-UE twettaq missjonijiet ċivili u militari mad-dinja kollha skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK).

 • Ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

  L-UE tgħin lill-pajjiżi membri tagħha jiġġieldu kontra reati bħat-traffikar tal-bnedmin, l-abbuż online tat-tfal, iċ-ċiberkriminalità u t-traffikar tal-armi tan-nar u tad-drogi.