Puslapio turinys

Politikos sritys

 • Muitinės ir saugumas

  Vykdant muitinės saugumo iniciatyvas ES taikoma įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sistema ir saugumo srityje bendradarbiaujama su ES nepriklausančiomis šalimis.

 • Išorės sienų kontrolė

  ES padeda valstybėms narėms gelbėti gyvybes jūroje ir saugoti Europos išorės sienas. Priežiūros ir rizikos analizės veiklą koordinuoja agentūra FRONTEX.

 • Saugumo pramonė

  Europos Komisija prisideda prie saugumo technologijų sertifikavimo procedūrų finansavimo ir stengiasi jas suderinti.

 • Šengeno erdvė ir vidaus sienos

  Šengeno erdvė be vidaus sienų kontrolės užtikrina laisvą judėjimą daugiau nei 400 mln. ES piliečių ir svečių.

 • Policijos bendradarbiavimas

  Europolas padeda ES valstybių narių policijai dalyvauti bendrose operacijose, geriau keistis informacija ir vykdyti operatyvinį bendradarbiavimą.

 • Terorizmo prevencija ir kova su terorizmu

  ES siekia koordinuoti valstybių narių kovos su terorizmu pajėgų veiksmus, užkirsti kelią radikalizmui, vykdyti saugumo srities tyrimus ir valdyti krizes.

 • Parama didinant saugumą pasaulyje

  ES vykdo civilines ir karines misijas visame pasaulyje pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP).

 • Combating organised crime

  The EU helps its member countries combat crimes such as human trafficking, online child abuse, cybercrime and trafficking in firearms and drugs.