Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Tulli ja turvallisuus

  Tulliin liittyviä EU:n turvallisuusaloitteita ovat valtuutetun talouden toimijan määritelmä ja turvallisuusyhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

 • Ulkorajojen valvonta

  EU auttaa jäsenmaita unionin ulkorajojen turvaamisessa ja meripelastustehtävissä. EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex koordinoi valvonta- ja riskianalyysitoimia.

 • Turvallisuusalan teollisuus

  Euroopan komissio tukee turvatekniikan sertifiointimenettelyjen yhdenmukaistamista.

 • Schengen ja sisärajat

  Sisärajaton Schengen-alue takaa vapaan liikkumisen yli 400 miljoonalle EU-kansalaiselle ja EU:ssa vierailevalle.

 • Poliisiyhteistyö

  Europol avustaa EU-maiden poliisivoimia yhteisissä toimissa, tiedonvaihdon tehostamisessa ja operatiivisessa yhteistyössä.

 • Terrorismin ehkäisy ja torjunta

  EU koordinoi kansallisia toimia, joilla ehkäistään terrorismia ja radikalisoitumista. Se harjoittaa myös turvallisuusalan tutkimusta ja on mukana kriisinhallinnassa.

 • Maailmanlaajuisen turvallisuuden tukeminen

  EU:lla on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaisia siviili- ja sotilasoperaatioita kaikkialla maailmassa.

 • Combating organised crime

  The EU helps its member countries combat crimes such as human trafficking, online child abuse, cybercrime and trafficking in firearms and drugs.