Obsah

Politiky

 • Únia kapitálových trhov

  Únia vytvorí lepšie integrovaný kapitálový trh v EÚ a diverzifikovanejší finančný systém, čím sa uvoľní kapitál v celej Európe.

 • Banková únia

  ECB je v súčasnosti ústredným orgánom dohľadu nad bankami v eurozóne. Novým mechanizmom sa zabezpečí riadne riešenie problémov zlyhávajúcich bánk bez verejných finančných prostriedkov.

 • Spoločné pravidlá pre banky

  Pravidlá pre finančné inštitúcie v EÚ stanovujú kapitálové požiadavky pre banky, zlepšujú ochranu vkladateľov a regulujú zlyhania bánk.

 • Retailové finančné služby

  Komisia chce prehĺbiť jednotný trh EÚ s finančnými službami a zlepšiť jeho fungovanie v prospech spotrebiteľov a retailových investorov.

 • Finančné nástroje

  Lepšie riadenie finančných nástrojov, obchodu s cennými papiermi a investičných fondov a efektívne právne predpisy na obmedzenie nadmernej volatility na finančných trhoch.

 • Poistenie a dôchodky

  EÚ zaviedla nové harmonizované pravidlá na predchádzanie rizikám a uľahčenie rozvoja jednotného trhu pre poistenie a dôchodky.

 • Auditing of companies' financial statements

  EU rules in this area aim to strengthen the quality of statutory audit, restoring the confidence of investors in audited financial statements.

 • Company reporting

  Companies operating in the EU should disclose certain information about their finances and how they operate in reports for transparency purposes.

 • Sustainable finance

  The Commission wants to boost the role of finance in achieving a greener and more sustainable economy.

 • Digital finance

  New financial technologies (FinTech) can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system.

 • EU sanctions

  The EU intervenes when necessary to prevent conflict or respond to emerging or actual crises.

 • Anti-money laundering and counter terrorist financing

  Fighting money laundering and terrorist financing contributes to global security, integrity of the financial system and sustainable growth.