Lapas saturs

Politikas jomas

 • Kapitāla tirgu savienība

  Pateicoties šai savienībai, ES radīsies ciešāk integrēts kapitāla tirgus un daudzveidīgāka finanšu sistēma, kas palielinās kapitāla pieejamību Eiropā.

 • Banku savienība

  Eiropas Centrālā banka (ECB) pašlaik ir galvenais banku uzraugs eirozonā. Šis jaunais mehānisms nodrošinās grūtībās nonākušu banku pienācīgu noregulēšanu bez valsts naudas.

 • Kopēji noteikumi bankām

  Noteikumos par ES strādājošām finanšu iestādēm ir iekļautas kapitāla prasības bankām. Tie nodrošina noguldītāju labāku aizsardzību un satur regulējumu attiecībā uz grūtībās nonākušām bankām.

 • Finanšu pakalpojumi privātpersonām un MVU

  Komisija vēlas panākt ES finanšu pakalpojumu vienotā tirgus ciešāku integrāciju un panākt, ka tie labāk kalpo patērētāju un mazo ieguldītāju interesēm.

 • Finanšu instrumenti

  Labāka finanšu instrumentu, vērtspapīru tirdzniecības un ieguldījumu fondu pārvaldība un regulējums, kura mērķis ir nepieļaut pārmērīgas svārstības finanšu tirgos.

 • Apdrošināšana un pensijas

  ES ir ieviesusi jaunus saskaņotus noteikumus, lai nepieļautu risku un atvieglotu apdrošināšanas un pensiju vienotā tirgus attīstību.

 • Auditing of companies' financial statements

  EU rules in this area aim to strengthen the quality of statutory audit, restoring the confidence of investors in audited financial statements.

 • Company reporting

  Companies operating in the EU should disclose certain information about their finances and how they operate in reports for transparency purposes.

 • Sustainable finance

  The Commission wants to boost the role of finance in achieving a greener and more sustainable economy.

 • Digital finance

  New financial technologies (FinTech) can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system.

 • EU sanctions (restrictive measures)

  The EU intervenes when necessary to prevent conflict or respond to emerging or actual crises.

 • Anti-money laundering and countering the financing of terrorism

  Fighting money laundering and terrorist financing contributes to global security, integrity of the financial system and sustainable growth.

 • Atbalsts reformām finanšu sektorā

  Komisija sniedz tehnisku atbalstu ES dalībvalstīm dažādu reformu īstenošanai finanšu sektorā.