Pe această pagină:

Policies

 • Agricultură și mediu

  Agricultură și mediu

  UE a elaborat o serie de politici care o vor ajuta să facă față problemelor cu care se confruntă agricultura, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității și alte dificultăți legate de resursele naturale.

 • Sprijinul direct și transparența

  Sprijinul direct și transparența

  Sistemul de plăți directe din cadrul PAC oferă sprijin agricultorilor care respectă o serie de norme ale UE, inclusiv noile cerințe de „ecologizare”.

 • Dezvoltarea rurală

  Dezvoltarea rurală

  Programele de dezvoltare rurală ale UE ajută cetățenii și întreprinderile din zonele rurale să facă față provocărilor și să valorifice oportunitățile economice, sociale și de mediu.

 • Agricultura ecologică

  Agricultura ecologică

  Legislația europeană garantează că noțiunea de „bio” are același înțeles pentru consumatori și producători. Normele sunt aplicabile peste tot în UE și acoperă tot lanțul de aprovizionare cu produse bio.

 • Calitatea produselor agricole

  Calitatea produselor agricole

  Cerințele legale au ca scop respectarea acelorași standarde pentru toate produsele din UE. O serie de sisteme europene de calitate (IGP/DOP) identifică produsele autentice, realizate conform unor specificații tradiționale.

 • Comerțul și promovarea

  Comerțul și promovarea

  Volumul exporturilor de produse alimentare europene a crescut, acestea fiind favorizate de acordurile comerciale încheiate de UE și de activitățile de promovare pe piețele externe.

 • Silvicultura

  Silvicultura

  Fondurile acordate de UE pentru dezvoltarea rurală susțin introducerea unor metode de gestionare durabilă a pădurilor în țările UE, astfel încât sectorul forestier să devină mai competitiv și să creeze mai multe locuri de muncă.

 • Piețele agricole și analiza lor

  Piețele agricole și analiza lor

  Cu un sector agricol mai orientat către nevoile pieței, analiza pieței și asigurarea transparenței acesteia sunt necesare pentru a anticipa tendințele. Anumite instrumente de politică rămân disponibile în continuare.