Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Maatalous ja ympäristö

  EU voi politiikkatoimin auttaa ratkomaan maatalouden kohtaamia haasteita esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen osalta.

 • Suora tuki ja avoimuus

  YMP:n suorien tukien järjestelmästä tuetaan maataloustuloja. Tukien edellytyksenä on EU-sääntöjen, kuten uusien viherryttämisvaatimuksien, noudattaminen.

 • Maaseudun kehittäminen

  EU:n maatalouden kehittämisohjelmissa autetaan maaseudun väestöä ja yrityksiä kohtaamaan taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia haasteita ja mahdollisuuksia.

 • Luonnonmukainen maatalous

  EU-lainsäädännöllä varmistetaan, että "luomu" tarkoittaa samaa kuluttajille ja tuottajille. EU:n laajuiset säännöt kattavat luonnonmukaisen tuotannon koko tuotantoketjun.

 • Maataloustuotteiden laatu

  Kaikkien EU-tuotteiden laatu on taattu lakisääteisesti. EU:n laatujärjestelmissä (suojattu maantieteellinen merkintä, suojattu alkuperänimitys) on rekisteröity aidot tuotteet, jotka on valmistettu perinteisin menetelmin.

 • Maailmankaupan edistäminen

  EU:n elintarvikeala on onnistunut laajentamaan vientiään. Onnistumista ovat siivittäneet EU:n tekemät kauppasopimukset ja markkinoinnin tehostaminen EU:n ulkopuolisissa maissa.

 • Metsätalous

  EU:n maatalouden kehittämisrahastoista tuetaan kestävää metsänhoitoa EU-maissa. Samalla pyritään lisäämään alan kilpailukykyä ja työpaikkojen luontia.

 • Maatalousmarkkinat

  Maatalouden muuttuessa markkinasuuntautuneemmaksi sen kehityksen ennakointi vaatii markkinoiden seurantaa ja analysointia. Poliittisten ohjausvälineiden osuus jää vähäisemmäksi.