Lehekülje sisu

Policies

 • Põllumajandus ja keskkond

  Põllumajandus ja keskkond

  ELil on mitmesuguseid poliitikastrateegiaid, mille abil lahendada selliseid põllumajandusvaldkonna probleeme nagu kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning muud loodusvarade vähenemisega seotud probleemid.

 • Otsetoetused ja läbipaistvus

  Otsetoetused ja läbipaistvus

  ÜPP otsetoetuste süsteemi eesmärk on suurendada põllumajandusettevõtjate sissetulekut ning need on seotud mitmesuguste ELi õigusnormidega, näiteks uued keskkonnasäästlikumaks muutmise nõuded.

 • Maaelu areng

  Maaelu areng

  ELi maaelu arengu programmid aitavad maapiirkondade üksikisikutest põllumajandustootjatel ja äriühingutel lahendada majandus-, keskkonna- ja sotsiaalprobleeme ning luua neis valdkondades uusi võimalusi.

 • Mahepõllumajandus

  Mahepõllumajandus

  ELi mahepõllumajanduse tarneahelat reguleerivate õigusaktidega tagatakse, et „mahe” tähendab sama nii tarbijatele kui ka tootjatele.

 • Põllumajandustoodete kvaliteet

  Põllumajandustoodete kvaliteet

  Kõikide ELi toodete kvaliteet on tagatud õigusnõuetega. ELi kvaliteedikavades (kaitstud geograafiline tähis / kaitstud päritolunimetus) nimetatakse traditsiooniliste meetoditega toodetud tooted.

 • Kaubanduse edendamine

  Kaubanduse edendamine

  ELi toidusektoril on õnnestunud eksporti suurendada tänu ELi kaubanduskokkulepetele ja ELi toodete edendamisele kolmandate riikide turgudel.

 • Metsandus

  Metsandus

  ELi maaelu arengu fondid toetavad ELi riikides metsa säästvat majandamist, aga ka konkurentsivõime suurendamist ja töökohtade loomist.

 • Põllumajandusturud ja analüüs

  Põllumajandusturud ja analüüs

  Põllumajandusvaldkonna suurema turusuunitluse tõttu on suundumuste prognoosimiseks vaja läbipaistvat turgu ja analüüse, kuigi kasutada saab ka teatavaid poliitikavahendeid.