• Landbrug og miljø

  EU har en lang række politikker til at imødegå landbrugets problemer, såsom klimaforandringer, tab af biodiversitet og andre udfordringer for naturressourcerne.

 • Direkte støtte og gennemsigtighed

  Den fælles landbrugspolitiks direkte betalinger understøtter landbrugets indkomster, hvis en række EU-regler overholdes, herunder de nye krav om større miljøvenlighed.

 • Udvikling af landdistrikter

  EU's programmer for udvikling af landdistrikterne hjælper mennesker og virksomheder i landdistrikterne med at klare økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer og udnytte muligheder.

 • Økologisk landbrug

  EU's regler sikrer, at "økologisk" betyder det samme for forbrugere og producenter, med EU-bestemmelser, der dækker det økologiske landbrugs forsyningskæde.

 • Landbrugsprodukternes kvalitet

  Retlige krav garanterer standarden af alle EU's produkter. EU's kvalitetsordninger (BGB/BOB) identificerer ægte produkter fremstillet med traditionelle specifikationer.

 • Handel og salgsfremme

  EU's fødevaresektor har været i stand til at øge eksporten, hjulpet af EU's handelsaftaler og øgede salgsfremmende aktiviteter på markeder uden for EU.

 • Skovbrug

  EU's midler til udvikling af landdistrikter støtter EU-landenes gennemførelse af bæredygtig skovforvaltning og er også med til at forbedre konkurrenceevnen og skabe job.

 • Landbrugsmarkeder og analyse

  Med en mere markedsorienteret sektor er der brug for gennemsigtighed og analyse af markedet for at foregribe tendenser, mens visse politiske værktøjer stadig er til rådighed.