A Technikai Támogatási Eszközről

A Technikai Támogatási Eszköz egy uniós program, amely testre szabott technikai szakértelmet biztosít az uniós tagállamoknak a reformok megtervezéséhez és végrehajtásához.A támogatás az egyes országok igényeihez igazodik, és nem jár anyagi ráfordítással a tagállamok részéről. A Technikai Támogatási Eszköz fontos pillére annak az uniós kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy segítsen a tagállamoknak enyhíteni a koronavírus-válság gazdasági és társadalmi következményeit.

Az intelligens, fenntartható és társadalmilag felelős reformok hozzájárulnak gazdaságaink és társadalmaink ellenálló képességének megerősítéséhez. A Technikai Támogatási Eszköz egyedülálló szolgáltatást nyújt a tagállamoknak, hogy segítsen nekik megbirkózni a reformok terén jelentkező kihívásokkal. A támogatás többek között stratégiai és jogi tanácsadás, tanulmányok, képzés és helyszíni szakértői látogatások formáját öltheti. Kiterjedhet a reformfolyamat bármely szakaszára – az előkészítéstől és tervezéstől kezdve a reformok kidolgozásán át azok végrehajtásáig.

A technikai segítségnyújtás számos szakpolitikai területen valósul meg, így például az éghajlat-politika, a digitális átállás és az egészségügy területén. A tagállamok támogatást kérhetnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretébe illeszkedő helyreállítási és rezilienciaépítési terveik előkészítéséhez, módosításához, végrehajtásához és felülvizsgálatához is.

A reformokkal kapcsolatos nehézségek leküzdéséhez nyújtott helyszíni támogatás révén a Technikai Támogatási Eszköz segít a tagállamoknak abban, hogy kezeljék a koronavírus-járvány társadalmi és gazdasági hatásait, javítsák a közszolgáltatások minőségét, valamint megerősítsék a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést. A Technikai Támogatási Eszköz a strukturálisreform-támogató program (2017–2020) utódprogramja, és a tagállamok kapacitásfejlesztés terén szerzett tapasztalataira épít. Az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Főigazgatósága Strukturálisreform-támogatás (DG REFORM) irányítja a Technikai Támogatási Eszközt.

A reformokhoz nyújtott támogatás a Technikai Támogatási Eszköz révén

 • Akkor kerül rá sor, ha egy EU-tagország kifejezetten kérelmezi.

 • A kérelmező ország konkrét igényeihez igazodik.

 • A különböző felek (az Európai Bizottság, a tagállamok közigazgatási szervei, nemzetközi szervezetek és/vagy a magánszektor) szakértelmének egyedi ötvözetén alapszik.

 • Jobb helyzetbe hozza a tagállamokat ahhoz, hogy végrehajtsák reformjaikat.

 • Nincs szükség társfinanszírozásra a támogatást igénybe vevő tagállamok részéről.

Költségvetés

864 millió euró a 2021 és 2027 közötti időszakban (folyó árakon)

A támogatás fajtái

Az uniós tagállamok a Technikai Támogatási Eszköz keretében technikai támogatást kérhetnek:

 • az EU-szintű gazdasági kormányzás céljait (pl. az európai szemeszter részeként kiadott országspecifikus ajánlások és az uniós jog végrehajtását) szolgáló rezilienciafokozó reformjaik kivitelezéséhez;
 • a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretébe illeszkedő helyreállítási és rezilienciaépítési terveik elkészítéséhez, módosításához, végrehajtásához és felülvizsgálatához;
 • gazdasági kiigazítási programjaik véghez viteléhez, valamint
 • az általuk kezdeményezett reformok megvalósításához.

A program működése

A technikai támogatást igénybe venni kívánó uniós tagállamok egy nemzeti koordináló hatóságon keresztül kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz. Ezt a kérelmet minden év október 31-ig lehet benyújtani.

A Bizottság elemzi a beérkezett kérelmeket, majd a nemzeti koordináló hatóság közreműködésével felméri a kérelmező ország konkrét igényeit és mérlegeli, hogyan lehet támogatni a program keretében a tervbe vett reformintézkedések kidolgozását és végrehajtását.

A támogatást a Bizottság közvetlenül a szakértői révén vagy más technikai támogatási szolgáltatókkal együtt, pl.:

 • az uniós tagállamok szakértőivel (technikai segítségnyújtás és információcsere, TAIEX),
 • nemzetközi szervezetekkel,
 • magáncégekkel és tanácsadó irodákkal, valamint
 • független magánszektorbeli szakértőkkel együttműködve nyújtja.

A TAIEX-TSI Peer 2 Peer az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságával együttműködésben irányított eszköz, mely a Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság Technikai Támogatási Eszközének részleges végrehajtására szolgál. Az eszköz lehetővé teszi a nemzeti közigazgatási szervek illetékeseinek, hogy szakértői missziók, tanulmányi látogatások és munkaértekezletek révén megosszák egymással szakértelmüket. Az eszköz csak a Technikai Támogatási Eszköz keretében kiválasztott projektek céljaira használható fel.

Azok a területek, amelyek reformjához a tagállamok támogatást kérhetnek a program keretében

A Technikai Támogatási Eszköz számos szakpolitikai területen nyújt technikai támogatást a tagállamoknak. Többek között a következő reformtevékenységek részesülnek támogatásban:

 • Zöld átállás (beleértve az éghajlat-politikát, a körforgásos gazdaságot és az energetikai átállást)
 • Egészségügy és tartós ápolás-gondozás
 • Készségfejlesztés, oktatás és képzés
 • Kormányzás és közigazgatás
 • Versenyképesség
 • Pénzügyi ágazat és forráshoz jutás
 • Adóigazgatás és államháztartási gazdálkodás
 • Munkaerőpiac és szociális védelem

Egy projekt reflektorfényben

Az Európai Bizottság rendszeresen kiválaszt egy projektet, amelyet reflektorfénybe helyez. A különböző szakpolitikai területekről és országokból származó, reflektorfénybe helyezett projektek közös ismérvei a sikeres végrehajtás, az ígéretes helyszíni eredmények, valamint az, hogy lehetőség van a projekt sokszorítására EU-szerte. A Bizottság ily módon igyekszik ösztönözni a bevált módszereket és folyamatokat.

Ezúttal egy olyan közelmúltbeli projektre esett a választás, amelyben az Európai Bizottság segítséget nyújtott a Flanders Investment and Trade ügynökségnek ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazására felkészült szervezetté váljon, és a modern technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázásával korszerűsíteni tudja a vállalkozásoknak kínált szolgáltatásait, és hatékonyabbá tegye működését. A projekt eredményeként a Flanders Investment and Trade nagy léptékkel megkezdte a technikai ajánlások végrehajtását. Ez a projekt jól szemlélteti, hogyan lendítheti előre a digitalizáció a válság utáni helyreállítást, és inspirációul szolgálhat más uniós tagállamok hatóságainak és vállalkozásainak is.

Ha szeretne többet megtudni a projektről, tekintse meg az alábbi kisfilmet.

A projektről szóló részletes beszámoló itt olvasható.

Példák projektekre

Eddig 27 tagállamban több mint 1000 reformprojekt részesült támogatásban. A támogatott reformtevékenységek többek között:

 • közigazgatási szervek operatív képességének és hatékonyságának a javítása,
 • az államháztartási gazdálkodás korszerűsítése,
 • az adóigazgatás reformja,
 • a digitális gazdaság kiépítése,
 • éghajlatvédelmi és energiagazdálkodási célok elérése,
 • a közvetlen külföldi befektetések vonzóbbá tétele,
 • az oktatási rendszer reformja,
 • a finanszírozási lehetőségek javítása a tőkepiaci unióra vonatkozó kezdeményezés keretében,
 • a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos eljárások hatékonyságának javítása.

Példák a reformtámogatásra

Kapcsolat

Kapcsolattartás az EU-országokkal – fő kapcsolattartó:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Ha szeretne többet megtudni a Technikai Támogatási Eszközről, írjon a következő címre:

Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Uniós forrásokat közvetett irányítás keretében kezelő szervezetek:

2020

2019

2018

2017

2016

Dokumentumok

LetöltésPDF - 1.7 MB
LetöltésPDF - 3 MB
LetöltésPDF - 1.4 MB
LetöltésPDF - 2 MB
LetöltésPDF - 1.9 MB
LetöltésPDF - 2.3 MB
LetöltésPDF - 1.9 MB