O instrumentu za tehničku potporu

Instrument za tehničku potporu (TSI) program je EU-a koji državama članicama Unije pruža prilagođeno tehničko stručno znanje za izradu i provedbu reformi. Potpora se temelji na potražnji i za nju nije potrebno sufinanciranje država članica. Riječ je o važnoj sastavnici inicijative EU-a za pomoć državama članicama u ublažavanju gospodarskih i socijalnih posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Pametne, održive i društveno odgovorne reforme pridonose jačanju otpornosti gospodarstva i društva. TSI državama članicama pruža jedinstvenu pomoć u suočavanju s izazovima reformi. Potpora se može pružiti u obliku strateškog i pravnog savjetovanja, studija, osposobljavanja i stručnih posjeta na terenu. Može obuhvaćati bilo koju fazu procesa reforme: od pripreme i izrade reformi do njihova razvoja i provedbe.

Tehnička potpora pruža se u velikom broju područja politika, uključujući, među ostalim, klimatsku politiku, digitalnu tranziciju i zdravlje. Države članice potporu mogu zatražiti i za pripremu, izmjenu, provedbu i reviziju svojih nacionalnih planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Potporom za prevladavanje poteškoća u provedbi reformi TSI pomaže državama članicama da se oporave od socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije bolesti COVID-19, poprave javne usluge i pojačaju održiv i uključiv gospodarski rast. TSI se nastavlja na Program potpore strukturnim reformama (2017. – 2020.) i temelji na iskustvu u izgradnji kapaciteta u državama članicama stečenome u okviru tog programa. TSI-jem upravlja Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama Potpora strukturnim reformama (GU REFORM).

Potpora reformama u okviru TSI-ja

 • potporu može zatražiti svaka država članica EU-a

 • potpora se prilagođava potrebama države članice

 • program pruža jedinstvenu kombinaciju stručnog znanja Europske komisije, nacionalnih uprava država članica EU-a, međunarodnih organizacija i/ili privatnog sektora

 • programom se jača kapacitet država članica EU-a za provedbu reformi

 • nije potrebno sufinanciranje

Proračun

864 milijuna EUR za razdoblje 2021. – 2027. (u tekućim cijenama)

Vrste potpore

Države članice EU-a mogu zatražiti tehničku potporu u okviru TSI-ja radi:

 • provedbe reformi kojima se povećava otpornost u kontekstu gospodarskog upravljanja EU-a, kao što su one koje se temelje na preporukama po državama članicama u okviru europskog semestra i na zakonodavstvu EU-a)
 • pripreme, izmjene, provedbe i revizije nacionalnih planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
 • provedbe programâ makroekonomske prilagodbe
 • provedbe reformi koje se poduzimaju na njihovu inicijativu

Kako to izgleda u praksi?

Država članica EU-a koja želi primiti tehničku potporu podnosi zahtjev Komisiji preko nacionalnog koordinacijskog tijela. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. listopada svake godine.

Komisija analizira zahtjeve i u dijalogu s nacionalnim koordinacijskim tijelima procjenjuje konkretne potrebe država članica i mogućnost da pomogne pripremiti i provesti reforme.

Potporu mogu izravno pružiti stručnjaci Komisije ili se može pružiti uz pomoć drugih pružatelja tehničke potpore:

 • stručnjaka iz nacionalnih uprava država članica EU-a (TAIEX)
 • međunarodnih organizacija
 • privatnih poduzeća i konzultantskih poduzeća
 • individualnih stručnjaka iz privatnog sektora

TAIEX-TSI Peer 2 Peer instrument je kojim se upravlja u suradnji s Glavnom upravom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (GU NEAR) radi provedbe dijela TSI-ja Glavne uprave REFORM. Instrumentom se stručnjacima iz nacionalnih uprava omogućuje razmjena stručnog znanja u okviru misija stručnjaka, studijskih posjeta i radionica. Instrument je dostupan samo za projekte odabrane u okviru TSI-ja.

Područja reformi

TSI državama članicama pruža tehničku potporu u velikom broju područja politike kao što su:

 • zelena tranzicija (klimatska politika, kružno gospodarstvo, energetska tranzicija itd.)
 • zdravstvena i dugotrajna skrb
 • zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje
 • upravljanje i javna uprava
 • konkurentnost
 • financijski sektor i pristup financiranju
 • upravljanje prihodima i javnim financijama
 • tržište rada i socijalna zaštita

Istaknuti projekt

Europska komisija redovito odabire projekt koji će istaknuti. Odabrani projekti iz različitih područja politika i u različitim zemljama izdvajaju se na temelju kriterija učinkovite provedbe, obećavajućih rezultata na terenu i potencijala za primjenu diljem EU-a. Na taj način Komisija nastoji poticati odabir najbolje prakse.

Ovaj put izdvajamo noviji projekt u okviru kojeg je Europska komisija pomogla Flandrijskoj agenciji za ulaganja i trgovinu (FIT) da se razvije u organizaciju koja je spremna za primjenu umjetne inteligencije i koja može ovladati modernim tehnologijama, modernizirati svoje usluge poduzećima i povećati učinkovitost. Kao rezultat projekta, FIT je počeo ambiciozno provoditi preporuke. S obzirom na važnu ulogu digitalizacije u oporavku, ovaj projekt može poslužiti kao poticaj i nadahnuće drugim državama članicama EU-a.

Za više informacija o projektu pogledajte videozapis u nastavku.

Vijest o tome možete pročitati ovdje.

Primjeri projekata

Dosad je potpora pružena za više od 1000 projekata reformi u svih 27 država članica. Među njima su sljedeći:

 • poboljšanje operativnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava
 • modernizacija upravljanja javnim financijama
 • reforma poreznih uprava
 • razvoj digitalnoga gospodarstva
 • ostvarivanje klimatskih i energetskih ciljeva
 • privlačenje izravnih stranih ulaganja
 • reforma obrazovnog sustava
 • poboljšanje financijskih mogućnosti u okviru inicijative za uniju tržišta kapitala
 • povećanje učinkovitosti u rješavanju problema loših kredita

Primjeri projekata za potporu reformama

Kontakti

Glavna kontaktna točka za države članice EU-a:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Više informacija o TSI-ju:

Glavna uprava za potporu strukturnim reformama: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Subjekti koji izvršavaju sredstva EU-a u okviru neizravnog upravljanja:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 1.7 MB
PreuzimanjePDF - 3 MB
PreuzimanjePDF - 1.4 MB
PreuzimanjePDF - 2 MB
PreuzimanjePDF - 1.9 MB
PreuzimanjePDF - 2.3 MB
PreuzimanjePDF - 1.9 MB