Στόχος

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ το 2004, ως ντε φάκτο διαιρεμένη νήσος. Στις 26 Απριλίου 2004, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε την αποφαστιστικότητά του «να τερματιστεί η απομόνωση της κοινότητας αυτής και να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου μέσω της προαγωγής της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφαρμόζει ένα πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, βάσει του κανονισμού χρηματοδοτικής στήριξης (ΕΚ) αριθ. 389/2006). Τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  • οικονομική ολοκλήρωση της νήσου
  • βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ
  • προετοιμασία για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ (δηλαδή, του κεκτημένου της ΕΕ) μετά τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.

Κατά την περίοδο 2006-2018, η ΕΕ διέθεσε σχεδόν 520 εκατ. ευρώ σε έργα στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος

  • προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας
  • ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών
  • προώθηση της συμφιλίωσης, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών
  • προσέγγιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Ένωση, μέσω της ενημέρωσης και των επαφών μεταξύ Τουρκοκυπρίων και άλλων πολιτών της ΕΕ
  • στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας ώστε να προετοιμαστεί για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ μόλις συμφωνηθεί συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων διατηρεί μια υπηρεσία στήριξης του προγράμματος (EUPSO) στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας, η οποία λειτουργεί ως σημείο επαφής με τη δικαιούχο κοινότητα και συμβάλλει στη διάθεση της βοήθειας.

Παραδείγματα αποδεκτών χρηματοδότησης

Από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, για παράδειγμα, τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Παρακολουθήστε στα παρακάτω βίντεο (στο YouTube) τις ιστορίες ορισμένων δικαιούχων.

Othello castle in Cyprus

Εικονική περιήγηση στον πύργο του Οθέλλο

Η ΕΕ χρηματοδότησε την αποκατάσταση του πύργου του Οθέλλο, την οποία έχει αναλάβει η δικοινοτική τεχνική επιτροπή πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία λαμβάνει τεχνική βοήθεια από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο.

EU Aid Programme in Angolemi / Angolem

Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ στο Αγγολέμι / Angolem / Angolemi

Αυτή είναι η ιστορία ενός από τους δικαιούχους της βοήθειας που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο χωριό Angolemi/Αγγολέμι/Angolem.

Culture and Art House

Σπίτι του πολιτισμού και της τέχνης / Kültür ve Sanat Evi / Culture and Art House

Αυτή είναι η ιστορία ενός από τους δικαιούχους της βοήθειας που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο χωριό Κίαδος (Τζιάος)/Çatoz/Serdarlı.

Improving Dairy Production

Βελτίωση της παραγωγής γάλακτος / Süt Üretiminin İyileştirilmesi / Improving Dairy Production

Αυτή είναι η ιστορία ενός από τους δικαιούχους της βοήθειας που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο χωριό Λουρουκίνα / Lurucina / Akıncılar.

Επένδυση σε μια βιώσιμη, ενωμένη Κύπρο

Μέσω του προγράμματος βοήθειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η ΕΕ έθεσε ως συγκεκριμένο στόχο την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τα έργα αυτά φέρνουν τις υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επανένωση της νήσου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις της ΕΕ σε περιβαλλοντικές υποδομές για μια βιώσιμη και ενωμένη Κύπρο θα βρείτε στα παρακάτω φυλλάδια.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.8 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.6 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 6.9 MB

Εκπαίδευση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων

Για να ανοίξει ο δρόμος για την επανένωση, το πρόγραμμα βοήθειας αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσέγγισης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Από το 2006, το πρόγραμμα βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει διαθέσει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης. Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω φυλλάδια για να μάθετε πώς η ΕΕ επενδύει στην εκπαίδευση και ενισχύει την απασχολησιμότητα, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και παρέχοντας ευκαιρίες για την προσέγγιση της τουρκοκυπριακής και ελληνοκυπριακής κοινότητας.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.7 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.7 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.7 MB

Φορείς υλοποίησης της βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης

2018

2017

2016

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.6 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 17.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.2 MB