Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή

Ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο βόρειο τμήμα της νήσου, όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ έχει ανασταλεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης του 2003.

Από το 1974, η γραμμή κατάπαυσης του πυρός (γνωστή ως «Πράσινη Γραμμή») χωρίζει στα δύο τη νήσο. Η γραμμή αυτή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή») καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους πρόσωπα και εμπορεύματα μπορούν να διέρχονται μέσω της γραμμής αυτής από τις περιοχές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης προς τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Οι περιοχές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης βρίσκονται εκτός του τελωνειακού και φορολογικού εδάφους της ΕΕ, αυτό όμως δεν επηρεάζει τα ατομικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ως πολιτών της ΕΕ.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 418.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 241.2 KB