Generalsekretariatet är en central avdelning vid EU-kommissionen. Vi ser till att arbetet löper smidigt och effektivt och ger strategisk vägledning.

Generalsekretariatet lyder under kommissionens ordförande och arbetar för ordföranden, kommissionärerna och generaldirektoraten. Vi sköter administrationen kring kommissionens beslut och ser till att EU-politiken ligger i linje med kommissionens politiska prioriteringar. Vi stöder också de vice ordförandena i deras arbete.

Vi har följande huvuduppgifter:

  • Bidra till att fastställa kommissionens strategiska mål och prioriteringar och utforma övergripande strategier.
  • Samordna, underlätta, ge råd och medla – så att den politik, lagstiftning och verksamhet som tas fram inom de olika politikområdena är samstämmig, av hög kvalitet och ger resultat.
  • Samordna planeringen av kommissionens initiativ.
  • Bidra till att beslutsprocessen flyter smidigt och rationalisera förfarandena och it-verktygen för att skapa en effektiv och modern e-förvaltning i kommissionen.
  • Fungera som länk mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna, de nationella parlamenten och icke-statliga organisationer och enheter.
  • Utveckla kommissionens befogenheter som institution och arbeta för en serviceorienterad, modern, öppen och ansvarstagande EU-förvaltning som följer stränga regler för etik och integritet.