Generalni sekretariat spada med centralne službe Evropske komisije, skrbi za njeno nemoteno in učinkovito delovanje in pripravlja strateško usmeritev.

Generalni sekretariat je služba predsednika Komisije, dela za predsednika, kolegij komisarjev in službe Komisije. Skrbi za izvedbo postopka odločanja v kolegiju komisarjev in zagotavlja usklajenost politik EU s prednostnimi nalogami Komisije. V dogovoru s predsednikom Komisije pomaga podpredsednikom pri opravljanju njihovih nalog.

Generalni sekretariat zlasti:

  • prispeva k opredelitvi strateških ciljev in prednostnih nalog Komisije ter oblikuje medsektorske politike,
  • usklajuje, omogoča, svetuje in posreduje ter tako zagotavlja povezanost, kakovost in uresničitev politik, zakonodaje in ukrepov na vseh področjih in v vseh službah Komisije,
  • usklajuje načrtovanje in pripravo pobud Komisije,
  • omogoča nemoten postopek odločanja ter si prizadeva za racionalizacijo postopkov in podpornih informacijskih orodij in za razvoj učinkovite in sodobne e-Komisije,
  • je kontaktna služba Komisije za druge evropske institucije, nacionalne parlamente in nevladne organizacije,
  • uveljavlja institucionalne pristojnosti Komisije ter spodbuja razvoj državljanom prijazne, sodobne, transparentne in odgovorne evropske javne uprave, ki dela v skladu z najvišjimi standardi etike in poštenosti.