Secretariatul General (SG) este unul dintre serviciile centrale ale Comisiei Europene. El facilitează funcționarea eficientă a instituției și oferă orientări strategice.

Secretariatul General este subordonat președintelui Comisiei și lucrează în serviciul președintelui, al Colegiului comisarilor și al celorlalte departamente ale Comisiei. El gestionează procesul decizional în cadrul Colegiului și se asigură că politicile UE se aliniază cu prioritățile de politică ale Comisiei. De comun acord cu președintele, SG sprijină și activitatea vicepreședinților.

În practică, Secretariatul General:

  • contribuie la definirea priorităților și a obiectivelor strategice ale Comisiei și la elaborarea politicilor transversale;
  • coordonează, facilitează, consiliază și arbitrează, pentru a asigura coerența, calitatea și eficiența politicilor, a operațiunilor și a reglementărilor, atunci când sunt implicate mai multe domenii de activitate și mai multe departamente ale Comisiei;
  • coordonează planificarea și programarea inițiativelor Comisiei:
  • asigură buna desfășurare a procesului decizional și încearcă să raționalizeze atât procedurile, cât și instrumentele IT utilizate, astfel încât Comisia să exploateze eficient tehnologiile informației și comunicării;
  • face legătura dintre Comisie și alte instituții europene, parlamentele naționale, organizațiile neguvernamentale etc.;
  • susține competențele instituționale ale Comisiei și o administrație europeană modernă, transparentă și responsabilă, care respectă cele mai înalte standarde de integritate și etică.