A Főtitkárság az Európai Bizottság egyik központi szolgálata, mely stratégiai iránymutatással szolgál az intézmény számára, és elősegíti annak zökkenőmentes és hatékony működését.

A Főtitkárság közvetlenül a Bizottság elnökének irányítása alatt végzi tevékenységét az elnök, a biztosi testület és a Bizottság szervezeti egységeinek szolgálatában. Irányítja a biztosok testületében folyó döntéshozatalt, és biztosítja, hogy az európai uniós szakpolitikák összhangban legyenek a Bizottság politikai prioritásaival. Az elnökkel egyetértésben a Főtitkárság segíti az alelnököket abban, hogy hivatali kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

A Főtitkárság az alábbi feladatokat látja el:

  • fontos szerepet játszik a Bizottság stratégiai célkitűzéseinek és prioritásainak meghatározásában, valamint kialakítja a több területet érintő horizontális szakpolitikákat;
  • összehangol, segít, tanácsot ad és vitás ügyekben döntést hoz – hogy valamennyi szakpolitikai terület és bizottsági szervezeti egység vonatkozásában biztosítsa a szakpolitikák, jogszabályok és intézkedések összhangját, megfelelő minőségét és végrehajtását;
  • koordinálja a Bizottság kezdeményezéseinek tervezését és programozását;
  • biztosítja a döntéshozatali folyamat zökkenőmentességét, és arra törekszik, hogy észszerűsítse a hatékony és korszerű e-Bizottság kialakításához szükséges eljárásokat és az azokat támogató informatikai eszköztárat;
  • összekötő szerepet tölti be a Bizottság és a többi európai uniós intézmény, a tagállami parlamentek és a nem kormányzati szervezetek között;
  • előmozdítja a Bizottság intézményi hatásköreinek kiteljesítését, és elősegíti a korszerű, szolgáltatásorientált, átlátható és felelősségteljes európai igazgatási rendszer kialakulását, melynek integritása kikezdhetetlen, működése pedig a legszigorúbb erkölcsi normáknak is megfelel.