Pääsihteeristö on Euroopan komission keskeisiä yksiköitä. Sen tehtävänä on luoda edellytykset komission sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle ja vastata strategisesta johtamisesta.

Pääsihteeristö on komission puheenjohtajan yksikkö, joka avustaa hänen lisäkseen komissaarien kollegiota ja komission pääosastoja. Se hallinnoi kollegista päätöksentekoprosessia ja huolehtii siitä, että EU:n toiminta on komission poliittisten tavoitteiden mukaista. Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa pääsihteeristö avustaa varapuheenjohtajia heidän tehtäviensä hoidossa.

Pääsihteeristön tehtävänä on

  • osallistua komission strategisten tavoitteiden ja painopisteiden määrittelyyn sekä laatia monialaisen toimintapolitiikan linjaukset
  • koordinoida toimintaa, antaa neuvoja ja toimia välittäjänä, jotta komission toimet ja lainsäädäntö eri politiikan aloilla ja yksiköissä ovat laadukkaita, tuloksekkaita ja keskenään johdonmukaisia
  • koordinoida komission aloitteiden ja ohjelmien suunnittelua
  • varmistaa päätöksentekoprosessin sujuvuus sekä pyrkiä järkeistämään menettelyjä ja tietoteknisiä välineitä e-Commission-aloitteen mukaisesti.
  • hoitaa komission suhteita EU:n muihin toimielimiin, EU-maiden parlamentteihin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja toimijoihin
  • edistää komission institutionaalista toimivaltaa ja huolehtia siitä, että EU:n hallinto toimii palvelukeskeisesti, avoimesti, vastuullisesti sekä aikamme vaatimusten ja tiukkojen eettisten normien mukaisesti.