Nařízení o demarkační linii

Součástí Evropské unie je celý ostrov Kypr. Avšak v jeho severní části, kde vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, se právní předpisy EU v souladu s protokolem č. 10 k aktu o přistoupení z roku 2003 neuplatňují.

Od roku 1974 oddělila obě části ostrova tzv. linie příměří (nazývaná též „demarkační linie“). Tato linie není vnější hranicí EU. Nařízení Rady č. 866/2004 (tzv. nařízení o demarkační linii) stanoví podmínky, za kterých mohou osoby a zboží tuto linii překročit z oblastí nekontrolovaných kyperskou vládou do oblastí kontrolovaných kyperskou vládou.

Oblasti, které nejsou kyperskou vládou kontrolovány, se nacházejí mimo celní a daňové území EU. To však nemá vliv na osobní práva kyperských Turků jako občanů EU.

Snaha o sblížení kyperských společenství

To pave the way for reunification, EU support aims to bring the Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities closer together.

One of the fundamental principles of the EU project is the free movement of people, goods and services across its Member States. As such, the EU set out the rules under which people, goods and services can cross the Green Line in 2004. Have a look at the booklets below to read more about how the Green Line Regulation facilitates people-to-people contact and trade in Cyprus.

StáhnoutPDF - 1.9 MB

StáhnoutPDF - 1.7 MB

StáhnoutPDF - 1.7 MB

Dokumenty

StáhnoutPDF - 89.5 KB
StáhnoutPDF - 418.1 KB