Davek na dohodek

Davek na dohodek

Davek na dohodek, davkoplačevalci EU in čezmejne davčne težave, zaposlitev v tujini, napotitev na delo v tujino.

Brezposelnost in nadomestila

Brezposelnost in nadomestila

Sistemi socialne varnosti v EU, v kateri državi ste zavarovani, obrazci za uveljavljanje pravic iz socialne varnosti.

Delovna dovoljenja

Delovna dovoljenja

Državljani EU navadno ne potrebujejo dovoljenja za delo v državah EU. Samozaposleni nikjer v EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Zdravje in varnost pri delu

Zdravje in varnost pri delu

Pravni okvir EU, statistični podatki, odbori na področju zdravja in varnosti pri delu