Dane z príjmov

Dane z príjmov

Dane z príjmov, daňovníci EÚ a otázky cezhraničného zdaňovania, práca v zahraničí a pracovníci vyslaní do zahraničia.

Dávky v nezamestnanosti

Dávky v nezamestnanosti

Systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ, krajina vášho poistenia, práva sociálneho zabezpečenia – užitočné formuláre

Pracovné povolenia

Pracovné povolenia

Ako občania EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v EÚ. Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Právny rámec EÚ, štatistiky a výbory v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.