Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος, φορολογούμενοι της ΕΕ και διασυνοριακά φορολογικά θέματα, εργασία στο εξωτερικό και αποσπασμένοι εργαζόμενοι στο εξωτερικό.

Ανεργία και παροχές

Ανεργία και παροχές

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ, ποια χώρα σάς καλύπτει, χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Άδειες εργασίας

Άδειες εργασίας

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δεν χρειάζεστε κατά κανόνα άδεια εργασίας για να εργαστείτε σε μια χώρα της ΕΕ. Δεν απαιτείται άδεια εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Νομικό πλαίσιο της ΕΕ, στατιστικές και επιτροπές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.