Za prací do zahraničí

Praktické informace týkající se práva občanů Unie pracovat v jiném členském státě a informace o související politice EU.

Daň z příjmu

Daň z příjmu, placení daní v EU, přeshraniční zdanění, práce v zahraničí, pracovníci vyslaní do zahraničí.

Podpora v nezaměstnanosti

Systémy sociálního zabezpečení v zemích EU, kde dávky nárokovat, formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

Uznávání odborných kvalifikací

Regulovaná povolání, uznávání odborných kvalifikací, jak získat přístup k regulovanému povolání v zahraničí, profesní organizace a jazykové požadavky, evropský profesní průkaz

European Professional Card (EPC)

Information on the recognition of your professional qualifications using the European Professional Card (EPC).

Pracovní povolení

Jako občan EU zpravidla nepotřebujete žádné pracovní povolení k tomu, abyste mohli kdekoli v Unii pracovat. Pracovní povolení se v EU nikdy nevyžaduje od osob samostatně výdělečně činných.

Europass CV

Information on how to create your Europass CV, the best-known CV format in Europe.