Работа в чужбина: практическа информация

Практическа информация на портала „Вашата Европа“ относно правата на гражданите на ЕС да работят в друга държава от Съюза.

Работа в чужбина: информация за политиката

Информация за правата на работниците, преместващи се в рамките на ЕС, и другите свързани с това права, както и за ограниченията, важащи за работниците от страни, които са се присъединили към Съюза неотдавна.