Cestovné doklady

Cestovné doklady, ktoré budete potrebovať na prekročenie hraníc do inej krajiny EÚ, a doklady, ktoré potrebujete pre manžela, resp. manželku, deti alebo iných rodinných príslušníkov, ak nie sú občanmi EÚ

Práva cestujúcich

Praktické informácie, všeobecné informácie

Predpisy o preprave zvierat, rastlín, alkoholu, tabakových výrobkov a hotovosti

Predpisy o preprave zvierat, rastlín, alkoholu, tabakových výrobkov a hotovosti pri cestovaní v rámci EÚ

Poplatky za mobilný roaming

Roaming za domáce ceny znamená, že môžete používať svoj mobilný telefón v ktorejkoľvek krajine EÚ bez dodatočných roamingových poplatkov.

Schengenský priestor

Schengenský priestor bez hraníc zaručuje voľný pohyb viac ako 400 miliónom občanov EÚ, ako aj mnohým štátnym príslušníkom tretích krajín, podnikateľom, turistom alebo iným osobám, ktoré sa legálne nachádzajú na území EÚ.

Bezpečnosť dopravy a núdzové situácie

Informácie o vašich právach a o tom, čo vás čaká počas bezpečnostnej kontroly na letisku a o tiesňových číslach.