Putne isprave

Putne isprave

Putne isprave potrebne za prelazak granice u drugu državu članicu EU-a te dokumenti potrebni vašem supružniku, djeci ili drugim članovima obitelji koji nisu državljani države članice EU-a.

Prava putnika

Prava putnika

Praktične informacije, informacije o politikama

Pravila o prijevozu životinja, biljaka, alkohola, duhana i gotovine

Pravila o prijevozu životinja, biljaka, alkohola, duhana i gotovine

Pravila o prijevozu životinja, biljaka, alkohola, duhana i gotovine prilikom putovanja unutar EU-a.

Naknade za mobilni roaming

Naknade za mobilni roaming

Izraz „u roamingu kao kod kuće” znači da se mobitelom možete koristiti u svim zemljama EU-a bez dodatnih naknada za roaming.

Schengensko područje

Schengensko područje

Schengensko područje bez granica jamči slobodno kretanje više od 400 milijuna građana EU-a, kao i mnogim državljanima trećih zemalja, poslovnim ljudima, turistima i ostalima koji zakonito borave na području EU-a.

Prometna sigurnost i hitni slučajevi

Prometna sigurnost i hitni slučajevi

Informacije o vašim pravima i o tome što očekivati kad prolazite sigurnosnu provjeru u zračnim lukama te o telefonskim brojevima za hitne slučajeve.