Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειάζεστε για να περάσετε τα σύνορα μιας άλλης χώρας της ΕΕ, και έγγραφα που χρειάζεστε για τη σύζυγο, τα παιδιά ή άλλους συγγενείς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ.

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών

Πρακτικές πληροφορίες, πληροφορίες πολιτικής

Κανόνες για τη μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού, μετρητών

Κανόνες για τη μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού, μετρητών

Κανόνες για τη μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού και μετρητών όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ.

Τέλη περιαγωγής

Τέλη περιαγωγής

Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς να επιβαρύνεστε με πρόσθετα τέλη περιαγωγής.

Χώρος Σένγκεν

Χώρος Σένγκεν

Ο άνευ συνόρων χώρος Σένγκεν εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία σε 400 και πλέον εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, καθώς και σε πολλούς υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, επιχειρηματίες, τουρίστες ή άλλους που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος της ΕΕ.

Ασφάλεια μεταφορών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ασφάλεια μεταφορών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια, καθώς και σχετικά με τους αριθμούς κλήσεων έκτακτης ανάγκης.