Predpisy o preprave zvierat, živočíšnych produktov, rastlín, alkoholu, tabakových výrobkov a hotovosti a podmienky prepravy batožiny
Sloboda pohybu v rámci EÚ je základným prvkom európskeho občianstva. Praktické informácie o tom, čo si môžete zobrať so sebou pri cestovaní po krajinách EÚ.

Pas pre spoločenské zvieratá
EÚ má spoločné predpisy o cestovaní so spoločenskými zvieratami.