Przepisy dotyczące przewozu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gotówki oraz ograniczeń w zakresie przewozu bagażu
Swoboda przemieszczania się w obrębie UE stanowi jedno z podstawowych praw obywateli Unii. Na tych stronach znajdziesz informacje praktyczne na temat tego, co można zabrać ze sobą w trakcie podróżowania po krajach UE.

Wystawianie paszportów dla zwierząt
W UE obowiązują wspólne zasady dla osób podróżujących ze zwierzętami domowymi.