Κανόνες για τη μεταφορά ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτών, αλκοόλ και καπνού, και περιορισμοί για μετρητά και αποσκευές
Η ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ είναι πυλώνας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τι μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε μεταξύ χωρών της ΕΕ.

Διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Η ΕΕ εφαρμόζει κοινούς κανόνες για τα ταξίδια με ζώα συντροφιάς.