Prisťahovalectvo do EÚ

Praktické informácie, právne informácie.

Cestovné doklady rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sú občanmi tretích krajín

Víza, oslobodenie od vízovej povinnosti, žiadosť o vízum, príchod na hranice bez vstupných víz, zamietnutie vstupu.

Pravidlá týkajúce sa alkoholu, tabakových výrobkov, hotovosti a spotrebné dane

Limity na prepravu alkoholu, tabakových výrobkov a hotovosti a DPH a spotrebné dane pri odchode z EÚ a pri vstupe do EÚ.