Prisťahovalectvo do EÚ

Prisťahovalectvo do EÚ

Praktické informácie, právne informácie.

Cestovné doklady rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sú občanmi tretích krajín

Cestovné doklady rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sú občanmi tretích krajín

Víza, oslobodenie od vízovej povinnosti, žiadosť o vízum, príchod na hranice bez vstupných víz, zamietnutie vstupu.

Cestovné doklady osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ

Cestovné doklady osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ

Pasové a vízové požiadavky.

Pravidlá týkajúce sa alkoholu, tabakových výrobkov, hotovosti a spotrebné dane

Pravidlá týkajúce sa alkoholu, tabakových výrobkov, hotovosti a spotrebné dane

Limity na prepravu alkoholu, tabakových výrobkov a hotovosti a DPH a spotrebné dane pri odchode z EÚ a pri vstupe do EÚ.