Imigracja do UE

Imigracja do UE

Informacje praktyczne i informacje prawne

Obywatele UE – dokumenty podróży dla członków rodziny spoza UE

Obywatele UE – dokumenty podróży dla członków rodziny spoza UE

Wizy, zwolnienia z obowiązku wizowego, ubieganie się o wizę, przyjazd na granicę bez wizy wjazdowej, odmowa wjazdu

Dokumenty podróży dla obywateli krajów spoza UE

Dokumenty podróży dla obywateli krajów spoza UE

Paszport i obowiązek wizowy

Przepisy dotyczące alkoholu, wyrobów tytoniowych, gotówki i akcyzy

Przepisy dotyczące alkoholu, wyrobów tytoniowych, gotówki i akcyzy

Limity przewozu alkoholi, wyrobów tytoniowych i gotówki, VAT i akcyza przy przywozie towarów do UE i wywozie z UE