Useljavanje u EU

Useljavanje u EU

Praktične informacije, pravne informacije

Putne isprave za državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građana EU-a

Putne isprave za državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građana EU-a

Vize, izuzeća od obveze posjedovanja vize, podnošenje zahtjeva za vizu, dolazak na granicu bez ulazne vize, odbijanje ulaska.

Putne isprave za državljane zemalja izvan EU-a

Putne isprave za državljane zemalja izvan EU-a

Pravila o putovnicama i vizama

Pravila o alkoholu, duhanu i gotovini te trošarine

Pravila o alkoholu, duhanu i gotovini te trošarine

Ograničenja za alkohol, duhan i gotovinu, PDV i trošarine prilikom izlaska iz EU-a i ulaska u EU.