Μετανάστευση στην ΕΕ

Μετανάστευση στην ΕΕ

Χρήσιμες πληροφορίες, νομικές πληροφορίες.

Ταξιδιωτικά έγγραφα για τα μέλη της οικογένειας υπηκόων χωρών της ΕΕ, τα οποία είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Ταξιδιωτικά έγγραφα για τα μέλη της οικογένειας υπηκόων χωρών της ΕΕ, τα οποία είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Θεωρήσεις (βίζες), απαλλαγές από την υποχρέωση βίζας, υποβολή αίτησης για βίζα, άφιξη στα σύνορα χωρίς βίζα εισόδου, απαγόρευση εισόδου.

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις βίζες.

Κανόνες για το αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα μετρητά και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Κανόνες για το αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα μετρητά και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Όρια για τη μεταφορά αλκοόλ, προϊόντων καπνού και μετρητών - ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την έξοδο και την είσοδο στην ΕΕ.