Cestovní doklady

Cestovní doklady, které budete potřebovat při cestování do jiné země EU. Dokumenty, jež musí předložit vaše manželka či manžel, děti a ostatní rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU.

European Health Insurance Card (EHIC)

Information about the European Health Insurance Card (EHIC) for your temporary stay in any of the 27 EU countries.

Práva cestujících

Praktické informace, informace o související politice EU

Driving abroad

Information on driving licence and insurance when travelling abroad, traffic rules and hiring a car in another EU country.

Pravidla pro převoz zvířat, rostlin, alkoholu, tabáku a hotovosti

Pravidla pro převoz zvířat, rostlin, alkoholu, tabáku a hotovosti při cestování v rámci EU.

Poplatky za roaming

Roam like at home (roaming za domácích podmínek) znamená, že svůj mobilní telefon můžete používat v kterékoli zemi EU bez dodatečných poplatků za roaming.

Bezpečnost dopravy a mimořádné události

Informace o vašich právech a bezpečnostní kontrolách na letištních. Evropská tísňová linka.

Dovolené, cestovní zájezdy a timeshare

Pravidla EU týkající se nákupu souborných cestovních služeb, dovolených, zájezdů a jiných forem kombinovaných služeb, včetně timeshare. Praktické informace pro spotřebitele.