Praktické informácie
Praktické informácie o príchode do EÚ na účel práce alebo štúdia na viac ako 90 dní, o pripojení sa k rodine v EÚ, o vašich právach v rámci EÚ alebo presťahovaní z jednej krajiny EÚ do druhej.

Všeobecné informácie
Viac informácií o prisťahovaleckej politike v rámci EÚ.