Informacje praktyczne
Na stronie podanej poniżej można znaleźć informacje praktyczne na temat przyjazdu do UE do pracy lub na studia na więcej niż 90 dni, a także na temat tego, jak dołączyć do rodziny w UE, jakie prawa przysługują osobom przybywającym do UE i na jakich zasadach można wyjeżdżać z jednego kraju UE do innego kraju UE.

Polityka imigracyjna
Informacje na temat polityki imigracyjnej w UE są dostępne na tej stronie.