Χρήσιμες πληροφορίες
Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εργαστείτε ή να σπουδάσετε στην ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή να φέρετε την οικογένειά σας στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας εντός της ΕΕ ή την μετακίνηση σας από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Πληροφορίες πολιτικής
Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης εντός της ΕΕ, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.