Uppehållsrätt och fri rörlighet

Uppehållsrätt och formaliteter, rätten att fritt röra sig och bo i EU

Familj – äktenskap, skilsmässa, partnerskap, adoption

Praktisk information, rättslig ram

Körkort

Körkortets giltighet, EU-körkort

Social security coverage abroad

Social security information when you live or work abroad.

Ländernas socialförsäkringssystem

Information om pensionsrättigheter, arbetslöshetsförmåner, familjeförmåner och andra socialförsäkringsrättigheter i de olika EU- länderna och i Storbritannien.

Retiring abroad

Find practical information on applying for pensions in EU countries.

Rösta i kommunalval och EU-val utomlands

Rösta och ställ upp i val utomlands

Unplanned healthcare

Find information on unplanned healthcare in another EU country.

Planned medical treatment in another EU country

Information on planned medical treatment in another EU country.

Prescription medicine

Information on prescription medicine in another EU country.