Pobyt a voľný pohyb

Doklady a formality potrebné na pobyt, právo na voľný pohyb a pobyt

Rodina (manželstvo, rozvod, partnerstvá, adopcia)

Praktické informácie, právny rámec

Vodičský preukaz

Platnosť vodičského preukazu, vodičský preukaz EÚ

Social security coverage abroad

Social security information when you live or work abroad.

Sociálne zabezpečenie podľa krajiny

Informácie o vašich dôchodkových právach, dávkach v nezamestnanosti, rodinných dávkach a iných právach na sociálne zabezpečenie v každej krajine EÚ a v Spojenom kráľovstve.

Retiring abroad

Find practical information on applying for pensions in EU countries.

Hlasovanie v miestnych, vnútroštátnych a európskych voľbách

Účasť na voľbách v zahraničí, volebné práva v zahraničí

Unplanned healthcare

Find information on unplanned healthcare in another EU country.

Planned medical treatment in another EU country

Information on planned medical treatment in another EU country.

Prescription medicine

Information on prescription medicine in another EU country.