Pobyt a voľný pohyb

Doklady a formality potrebné na pobyt, právo na voľný pohyb a pobyt

Rodina (manželstvo, rozvod, partnerstvá, adopcia)

Praktické informácie, právny rámec

Hlasovanie v miestnych, vnútroštátnych a európskych voľbách

Účasť na voľbách v zahraničí, volebné práva v zahraničí

Dane

Dane z príjmov, cezhraničné zdaňovanie, zdaňovanie fyzických osôb

Dôchodky

Odchod do dôchodku v zahraničí, práva dôchodcov na pobyt, dôchodkové práva, sociálna ochrana dôchodkových systémov, zdaňovanie dôchodkov

Vozidlá

Kúpa, prenájom, predaj, registrácia, daň, poistenie vozidla, pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti, poistenie motorových vozidiel, zdaňovanie osobných áut, reforma registrácie motorového vozidla

Vodičský preukaz

Platnosť vodičského preukazu, vodičský preukaz EÚ