Pobyt i swoboda przemieszczania się

Dokumenty pobytowe i formalności, prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu

Prawo jazdy

Ważność prawa jazdy, unijne prawo jazdy

Social security coverage abroad

Social security information when you live or work abroad.

Zabezpieczenie społeczne w poszczególnych krajach

Uprawnienia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne i inne prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego w każdym z krajów UE oraz w Wielkiej Brytanii

Retiring abroad

Find practical information on applying for pensions in EU countries.

Głosowanie w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich

Uczestnictwo w wyborach za granicą, prawa wyborcze za granicą

Unplanned healthcare

Find information on unplanned healthcare in another EU country.

Planned medical treatment in another EU country

Information on planned medical treatment in another EU country.

Prescription medicine

Information on prescription medicine in another EU country.