Verblijfsrecht en vrij verkeer

Verblijfsdocumenten en formaliteiten, recht op vrij verkeer en verblijf

Gezin: huwelijk, scheiding, partnerschap, adoptie

Praktische informatie, wettelijk kader

Rijbewijs

Geldigheid van het rijbewijs, EU-rijbewijs

Social security coverage abroad

Social security information when you live or work abroad.

Sociale zekerheid per land

Informatie over uw pensioenrechten, werkloosheidsuitkering, gezinstoelagen en andere socialezekerheidsrechten voor elk EU-land en het VK.

Retiring abroad

Find practical information on applying for pensions in EU countries.

Verkiezingen: gemeentelijk, landelijk, Europees

Deelnemen aan verkiezingen in het buitenland, kiesrecht in het buitenland

Unplanned healthcare

Find information on unplanned healthcare in another EU country.

Planned medical treatment in another EU country

Information on planned medical treatment in another EU country.

Prescription medicine

Information on prescription medicine in another EU country.