Sodelovanje na volitvah v tujini
Praktične informacije o volilni pravici državljanov EU, ki živijo v drugi državi EU, in pravici do kandidiranja na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament. Pogoji so enaki kot za državljane države, v kateri prebivajo.

Uveljavljanje volilne pravice v tujini
Informacije in pravni okvir za uveljavljanje volilne pravice državljanov EU v tujini.