Účasť vo voľbách v zahraničí
Praktické informácie o vašich právach občana EÚ žijúceho v inej krajine EÚ voliť a byť kandidátom v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu uskutočnených v uvedenej krajine Uplatňujú sa na vás rovnaké podmienky ako na občanov dotknutého štátu.

Všeobecné informácie o volebných právach v zahraničí
Všeobecné informácie o volebných právach občanov EÚ v zahraničí a ich právny rámec.

Európske voľby 2019
Najnovšie aktuality a informácie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.