Uczestnictwo w wyborach za granicą
Informacje praktyczne o prawie, które przysługuje Ci, jeśli jesteś obywatelem UE mieszkającym w innym kraju UE, do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju, w którym mieszkasz. Musisz przy tym spełniać takie same warunki jak obywatele tego kraju.

Informacje o polityce w zakresie praw wyborczych za granicą
Informacje o polityce i ramach prawnych dotyczących praw wyborczych obywateli UE za granicą.