Sudjelovanje na izborima u inozemstvu
Pronađite praktične informacije o pravima koja imate kao građanin EU-a s boravkom u drugoj zemlji Unije kad je riječ o glasovanju i kandidiranju na općinskim izborima i izborima za Europski parlament koji se održavaju u toj zemlji. Vaši se uvjeti ne razlikuju od uvjeta za državljane te zemlje.

Informacije o politikama u području izbornih prava u inozemstvu
Informacije o politikama i pravnom okviru za izborna prava građana EU-a u inozemstvu.

Europski izbori 2019.
Najnovije vijesti i informacije o europskim izborima 2019.