Участие в избори в чужбина
Практическа информация за вашето право като гражданин на ЕС, живеещ в друга страна от ЕС, да гласувате и да бъдете избиран в общински избори и избори за Европейски парламент, които се провеждат в тази страна. Условията са същите като за гражданите на въпросната страна.

Информация за политиката относно избирателните права в чужбина
Информация за политиката и правна рамка за избирателните права на гражданите на ЕС в чужбина.

Европейски избори 2019 г.
Последни новини и информация за европейските избори през 2019 г.