Kúpa, prenájom, predaj, registrácia, dane alebo poistenie vozidla
Praktické informácie o kúpe alebo prenájme auta, vodičských preukazoch, poistení auta a registrácii.

Pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti
Informujte sa o bezpečnosti na cestách v EÚ vrátane štatistiky a politiky EÚ v tejto oblasti. 

Poistenie motorových vozidiel
Informácie o poistení motorových vozidiel pre osoby s pobytom v EÚ, ktoré boli účastníkmi dopravnej nehody v inej krajine EÚ.

Zdaňovanie osobných automobilov
Informácie o zdaňovaní osobných automobilov s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu vozidiel a umožniť cezhraničný prenájom áut.

Reforma registrácie motorového vozidla
Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktorých cieľom je zjednodušiť opätovnú registráciu vozidla v inej krajine EÚ.