Kupnja, unajmljivanje, prodaja, registracija, oporezivanje ili osiguranje vozila
Pronađite praktične informacije o kupnji ili unajmljivanju automobila, vozačkim dozvolama te osiguranju i registraciji automobila.

Sigurnost na cestama i prometna pravila
Informirajte se o sigurnosti na cestama u Uniji, među ostalim o politikama i statistikama EU-a. 

Politika u području osiguranja motornih vozila
Informacije o politikama u području osiguranja motornih vozila radi pomoći rezidentu EU-a koji je doživio nesreću na cesti u drugoj zemlji EU-a.

Politika u području oporezivanja osobnih vozila
Informacije o politikama u području oporezivanja osobnih automobila radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i omogućivanja unajmljivanja automobila preko nacionalnih granica.

Reforma sustava registracije motornih vozila
Europska komisija predložila je nova pravila radi pojednostavnjenja ponovne registracije vozila u drugoj zemlji EU-a.