Emerytura za granicą
Informacje praktyczne dotyczące ubiegania się o emeryturę w krajach UE

Prawo pobytu dla emerytów
Informacje praktyczne o przepisach dotyczących prawa pobytu w innym kraju UE dla emerytów i rencistów

Przepisy emerytalne
UE przyjęła przepisy dotyczące emerytur w przypadku osób, które pracowały w jednym lub większej liczbie krajów UE bądź w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii. 

Emerytury dla naukowców
RESAVER to pracowniczy program emerytalny, który pozwala pracownikom naukowym zachować swoje uprawnienia emerytalne przy przeprowadzce do innego kraju lub zmianie pracodawcy.

Polityka ochrony socjalnej w zakresie systemów emerytalnych
Polityka UE służąca zapewnieniu stabilności systemów emerytalnych w związku z wyzwaniami gospodarczymi i demograficznymi

Polityka dotycząca opodatkowania emerytur
Polityka UE w zakresie usuwania przeszkód podatkowych utrudniających stworzenie jednolitego rynku emerytur pracowniczych, na którym fundusze emerytalne miałyby prawo do świadczenia usług za granicą